sk | cz

Ľubomír Rapoš

1934 Modra
Ľubomír Rapoš

Ľubomír Rapoš sa narodil 26. 2. 1934 v Modre. Študoval na Učňovskej škole fotografie v Liptovskom Mikuláši. Pracoval vo Výskumnom ústave lesného hospodárstva v Oravskom Podzámku, Stavoprojekte Žilina a Mototranse Žilina. Od 1968 je fotografom vo voľnom povolaní. V druhej polovici 60. rokov sa zaoberal aplikáciou Sabattierovho efektu a tónovania do hneda, od 70. rokov kolážami a domaľovávaním. Realizoval aj niekoľko monumentálnych prác pre architektúru (napr. Dom smútku, Nitrianske Pravno, 1979). Samostatne vystavoval v Žiline (1961, 1964, 1984), Bratislave (1975), Prahe (1967). V súčasnosti pôsobí v Modre. Ťažisko tvorby je najmä v koláži, olejomaľbe a pasteli. V jeho dielach je imaginatívna symbolika, témy slovenskej prírody, hudby, biblického príbehu a Slovenska. Pravidelné výstavy máva v Sieni umení Eunika, v Nemeckom evanjelickom kostole v Modre, okrem Slovenska však vystavoval aj v Moskve, Varšave, Prahe, Bruseli, Maďarsku, USA a Japonsku.