sk | cz

Pavol Sika

1952 Leštiny (okres Dolný Kubín) - 2012
Pavol Sika

Maliar Pavol Sika - Siločiary a machlaniny - jeho obrazy sú plné zauzlení, smerov, siločiar a machlanín, teda všetkého takého, čo nám prináša život sám. Pavol Sika sa narodil 23. decembra 1952 v Leštinách v okrese Dolný Kubín. Vyštudoval Pedagogickú fakultu v Prešove, odbor slovenský jazyk, výtvarná výchova. Bol dlhoročným pedagógom na Katedre slovenského jazyka a literatúry a neskôr na Katedre rómskej kultúry Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Založil, a zároveň bol správcom, nadácie Originál. Bol členom Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave. Jeho rozsiahla publikačná činnosť pozostávala z odborných textov v oblasti literatúry, divadla, výtvarného umenia, ale aj z vlastnej literárnej a maliarskej tvorby. Zomrel vo veku nedožitých 60 rokov 4. septembra 2012 po ťažkej chorobe.