sk | cz

František Petrašovič

1913 Horné Orešany - 1959 Pezinok
František Petrašovič

František Petrašovič - sochár, monumentalista. V rokoch 1934 – 35 študoval na Štátnej priemyselnej škole sochársko-kamenárskej v Hořiciach, potom tri roky na Akadémii výtvarných umení v Prahe a rok ako štipendista v Ríme. Bol žiakom Bohumila Kafku.