sk | cz

Marek Ormandík

1968 Bratislava
Marek Ormandík

Marek Ormandík sa venuje maľbe, kresbe, sochárskej tvorbe, grafike a ilustrovaniu. Základnú školu navštevoval v Kremnici, strednú umeleckú školu (SUPŠ) absolvoval v Bratislave a ďalej študoval voľnú grafiku a knižnú tvorbu u doc. Lebiša, prof. Rumanského, prof. Kállaya na VŠVU. Marek Ormandík patrí medzi významných tvorcov svojej generácie, realizoval množstvo samostatných i skupinových výstav nielen na Slovensku, ale aj v Česku, Rusku, Slovinsku, Francúzsku, Nórsku, Taliansku, Poľsku, Nemecku, Chorvátsku, Srbsku, Bielorusku či Rakúsku.