sk | cz

Beáta Kabíčková-Vinceová

1943
Beáta Kabíčková-Vinceová

Beata Kabíčková-Vinceová vyštudovala odbor výtvarného spracovania keramiky na SŠUP v Bratislave. Po ukončení štúdia na Akadémii múzických umení v Prahe pôsobila ako pedagóg na viacerých umeleckých školách a externe viedla výtvarné krúžky. Pracovala i ako módna dizajnérka textílií v Liberci. Koncom 60-tych a začiatkom 70-tych rokov získala viacero ocenení v súťaži o najlepší návrh na textil. Foto: Patrik Groma.