sk | cz

Mária Šuľanová st.

1930 Báčsky Petrovec - 2013 Piešťany

Mária Šuľanová - maliarka, sochárka, grafička, monumentalistka, dizajnérka. Akademická maliarka pôsobiaca od roku 1960 v Piešťanoch, pôvodom zo Srbska. V roku 1947 prišla na Slovensko. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave zavŕšila roku 1956. V roku 1960 sa presťahovala do Piešťan. Najčastejšími námetmi tvorby sú krajinky, kytice, téma lásky a materstva. Je autorkou monumentálnych diel v kúpeľných priestoroch.