sk | cz

Miroslav Marček

1929 Martin-Priekopa - 1995 Martin
Miroslav Marček

Miroslav Marček študoval na maliarskom oddelení Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave u profesorov Jána Želibského a Ľudovíta Fullu. Popri maľbe, kresbe, voľnej a užitej grafike a ilustráciách sa venoval aj spolupráci s architektami. V každom z týchto žánrov rád zdôrazňoval najmä rustikálnu robustnosť tvaru a dá sa teda povedať, že expresívno-figuratívny výraz jeho maľby a grafiky má základ v názorovom príbuzenstve s členmi Skupiny Mikuláša Galandu. Akademický maliar Miroslav Marček od roku 1957 dospel k takej redukcii v grafikách i maľbách, že mu jednoducho technika drevorezu prestala vyhovovať, a preto objavil možnosť lapidárneho vyrezávania jednotlivých foriem do masonitovej dosky, akú čas od času používali niektorí maliari ako podklad pre obraz. Mohol tak vytvárať zostavy lapidárnych, obrúsených geometrických plôch, ale zároveň mohol rôznym zdrsňovaním a prerývaním dosiahnuť miestami osobité štruktúry.