sk | cz

Bohumil Kozina

1882 Kaňk - 1949 Štuttgart
Bohumil Kozina

Bohumill Kozina tiež známy ako Klimeš ml., bol český maliar a grafik. Študoval na akadémii v Štuttgarte. Bol žiakom Fr. Klimeša. Prvú výstavu mal na Zbraslavi v roku 1912. Súbornú výstavu potom v Rubešovom salóne v Prahe v marci 1924. Z jeho tvorby vynikala séria farebných leptov, ktorými zobrazil mohutnosť tatranských horských velikánov z okolia Lomnického štítu a Studenej Doliny, ďalej lept. podobizne Karla Kramáře. Objavil vlastnú metódu farebného leptu.