sk | cz

Jozef Kubas

13.05.1910 Zliechov - 31.10.1961 nie je známe

Jozef Kubas, grafik, inštruktor na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jeho kniha s názvom TECHNIKY UMELECKEJ GRAFIKY sú prvým pôvodným dielom v slovenskej odbornej literatúre, ktoré sa podrobne zaoberá nielen tvárnymi metódami grafických technik, ale aj grafickou technológiou a historickým prehľadom ich vývinu. Týmto dielom predkladá výsledky svojej dlhoročnej práce, pokusov a odborných skúseností. Štúdium tejto knihy pomôže poslucháčom škôl výtvarného smeru, výtvarníkom, ako aj milovníkom a zberateľom umeleckej grafiky. Autor sa zaoberá historickým vývojom tradičných grafických techník: drevorezom, drevorytom, medirytom, leptom, litografiou-kamenotlačou a ďalej vývinom týchto techník v Číne a Japonsku, v Rusku, v Čechách a na Slovensku. Obsahuje metódy grafických techník a techník príbuzných grafike. V knihe je 72 inštruktážnych obrázkov s podrobnými opismi, a prílohy k stati o farbách, tabuľky leplov a 115 reprodukcií diel našich a svetových umelcov.