sk | cz

Hilar Václavek

1886 - 1951
Hilar  Václavek

Hilar Václavek, krstený Hilarius František (22. apríla 1884 Prostějov[1] - 3. augusta 1951 Prostějov), bol český maliar, krajinár, ilustrátor a grafik. Narodil sa v Prostějove v rodine tkáča Jozefa Václavíka a jeho ženy Jozefíny roz. Motánové. V rodnom meste absolvoval všeobecnú školu a potom krátko študoval na reálke. Od mladosti rád a dobre maľoval, bol maliarom-samoukom av Prahe po roku 1900 navštevoval súkromnú maliarsku školu Aloisa Kalvodu. Následne Hilar Václavek podnikol niekoľko študijných ciest do Francúzska, Juhoslávie a Grécka. Na začiatku 1. svetovej vojny bol odvedený do rakúskej armády, v priebehu bojov bol zajatý v Karpatoch a následne sa zdržiaval v Tobolskej gubernii na Sibíri. Do vlasti sa vrátil v roku 1919 a z ruského pobytu si priviezol množstvo obrazkov a kresieb, napríklad Vánice, Na Sibíri, Ruský kostol a mnohé ďalšie. Následne sa vrátil do rodného mesta a tu, ale aj v jeho okolí vzniklo nespočetné množstvo krajinárskych diel, medzi ktoré patril aj cyklus obrazov vyvedený v rôznych ročných obdobiach s názvom "Pod Maleným". V marci roku 1922 sa v Prostějove oženil, za manželku si zobral lekárku Annu Kryžovú. Ak. maliar Hilar Václavek bol členom Združenia výtvarných umelcov moravských v Hodoníne. Ilustroval aj knihy, napr, spisovateľky Hermy Svozilovej-Johnovej a Jaroslava Mathona a Jozefa Simona. Zomrel v Prostějove na začiatku mesiaca augusta roku 1951. V bibliofilskej publikácii Moravský kumšt v košeli (1926) napísal Václavkov rovesník akademický maliar Oldřich Lasák: "Krajinky, krajinky / z pohorské dědinky; / oblačný, světlý den/ málokdy proteplen: / Stražisko – Malené, / všecko je zkalené…/ Nejvýš když smuten byl, / náhle se oženil. / Nyní snad zvesela / obrázků nadělá, / v tichý když přístavek / Hilar vplul Václavek".