sk | cz

Oto Opršal

1926 Martin - 1980 Martin

Výtvarné umenie študoval na Štátnej grafickej škole a na Vysokej škole umelecko-priemyselnej v Prahe. Keď ukončil štúdiá výtvarného umenia, pracoval v Armádnom divadle v Martine. Od roku 1952 pracoval v slobodnom povolaní. Jeho diela znázorňujú národné a ľudové tradície. Pri práci využíval množstvo výtvarných techník. Venoval sa maliarstvu, monumentálnej a dekoratívnej tvorbe, grafike kresbe, karikatúre aj scénickej tvorbe. Napriek tomu, že už nebol zamestnancom divadla v Martine, stále s ním spolupracoval a vytvoril približne stodvadsať výprav k divadelným inscenáciám. Jadrom jeho tvorby boli monumentálno-dekoratívne techniky, kde dosiahol vzácnu súhru maliarskeho diela s architektúrou moderného priestoru. Aktívne pracoval v ústredných orgánoch Zväzu československých výtvarných umelcov, Zväzu slovenských výtvarných umelcov a ďalších organizáciách. Svoje diela vystavoval v Martine /1956/, v Bratislave /1964/ a v Banskej Bystrici /1976/. Jeho diela získali viaceré ocenenia.