sk | cz

Jarmila Čihánková

1925 Roštín (Česko) - 2017 Trnava
Jarmila Čihánková

Jarmila Čihánková (* 26. jún 1925, Roštín, Česko – † 14. december 2017, Trnava)[1] bola česká maliarka, kresliarka, grafička a autorka priestorových objektov, pôsobiaca na Slovensku. Patrila k významným predstaviteľom Slovenského umenia šesťdesiatych rokov. Od roku 1950 žila v Bratislave, zomrela roku 2017 v Trnave. Vo svojej tvorbe sa venovala maľbe, priestorovým inštaláciám, tkaným veľkoplošným priestorovým objektom technikou artprotisu. Vizuálne inklinovala najprv k figurálnej maľbe, v šesťdesiatych rokoch zmenila svoje výtvarné smerovanie a tvorila konštruktívnu, konkretistickú abstrakciu, po normalizácii spoločenského aj výtvarného prostredia umeleckej scény, sa venovala opäť figurálnej maľbe.Jej tvorba šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia je výraznou v zmysle posúvania konštruktívnej abstrakcie od plošného obrazu k priestorovému objektu a konceptuálnejšej tvorbe prostredia. Prechod od maliarskeho priestoru na plátne, k rozšírenému fyzickému priestoru tak začala uplatňovať skôr, ako sa vo svete prejavil záujem o expandované pole maľby – z angl. Expanded painting. "Jej smerovanie prekračovať hraničné póly v rámci výtvarného odboru (Červená guľová štruktúra, 1968 / objekt-svietidlo) prerástlo napokon do polôh integrácie umeleckých disciplín (Žltý environment, 1970), napr. gule na oceľových pružinách voľne rozmiestnila v prírodnom prostredí a ozvučila ich. Pohyb týchto štylizovaných púpav predpokladá akciu diváka alebo prírodnej sily – vetra." Počas aktívnej kariéry sa umelkyňa dlhodobo venovala tvorbe tkanej aj strojovo vytváranej tapisérie. Artprotisy boli paralélnym pretlmočením jej obrazovej konštruktívno-geometrickej tvorby. V druhej polovici sedemdesiatych rokov pod tlakom ideologických aj existenčných požiadaviek zanechala program abstraktno-geometrickej tvorby, ktorý obnovila opäť po roku 1990.