sk | cz

Alojz Klimo

1922 Piešťany - 2000 Bratislava
Alojz Klimo

Alojz Klimo (* 3. august 1922, Piešťany – † 12. október 2000) bol slovenský maliar. Detstvo prežil v Bratislave. Študoval v rokoch 1941 – 1945 na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Oddelenie kreslenia a maľovania (prof. M. Schurmann a G. Mallý). V rokoch 1945 – 1948 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe (prof. J. Bauch a A. Pelc). Žil a tvoril v Bratislave. Pracoval v oblasti maľby, kresby, grafiky, knižnej ilustrácie, monumentálno-dekoratívnej tvorby, venoval sa aj priestorovým objektom a tvorbe hračiek. Do výtvarného umenia na Slovensku sa výrazne zapísal v oblasti abstraktnej, geometricko-konštruktívnej vývojovej línie a zostal jej verný aj v časoch spoločenskej nepriazne minulého režimu. Je jej výraznou a poprednou osobnosťou. Rovnako významnú, originálnu tvorivú stopu zanechal v oblasti knižnej kultúry, najmä v ilustráciách kníh pre deti a mládež. Za svoju tvorbu dostal rad domácich i medzinárodných ocenení. Mal viac ako 25 samostatných výstav doma i v zahraničí. Zúčastnil sa mnohých kolektívnych domácich i medzinárodných výstavných podujatí. V roku 1970 reprezentoval Česko-Slovensko na EXPO 70 v Osake. Jeho tvorba je publikovaná v 20 publikáciách o výtvarnom umení. V roku 1995 vyšla knižná monografia jeho diela. Práce A. Klimu sú v zbierkach 15 galérií v Česku a na Slovensku, v Múzeu L. Kassáka v Budapešti a v súkromných zbierkach na Slovensku, v Česku, Nemecku a Rakúsku. FOTO: Držiteľ ceny Martina Benku, akademický maliar Alojz Klimo v ateliéri. Foto: Archív TASR, autor M. Borodáčová, 28. septembra 1994