sk | cz

Eduard Antal

1929 Vidiná - 2011 Bratislava
Eduard Antal

Eduard Antal bol slovenský maliar. V rokoch 1949 – 1953 študoval na Pedagogickej fakulte SU v Bratislave u profesora G. Malla a ďalších pedagógov B. Hoffstädtera, E. Nevana, E. Lehotského. Po ukončení štúdia v roku 1953 nastúpil na miesto asistenta na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave. V roku 1978 bol menovaný docentom pre predmet kreslenie a v roku 1988 profesorom pre obor výtvarné umenie maliarstvo. Od roku 1955 bol členom Svazu Slovenských výtvarných umelcov. V období 1966 – 1972 bol členom Skupiny 66. Je jedným z spoluzakladateľov Klubu konkrétistov (1968–1972). Tvoril v oblasti komornej maľby, grafiky a výtvarného dotvárania architektúry. Manželka Elvíra bola tiež slovenská maliarka. Od portrétovej maľby prešla ku krajine, zátišiu a figurálnym obrazom expresívne psychologizujúceho poňatia. Tvorí aj gobelíny.