sk | cz

Václav Sivko

1923 Praha - 1974 Praha
Václav Sivko

Václav Sivko bol český maliar, grafik, ilustrátor a scénograf. V rokoch 1942–1943 študoval u profesora Jaroslava Vodrážky na Štátnej grafickej škole v Prahe. V roku 1943 študoval zároveň u javiskového výtvarníka, profesora Františka Tröstera na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. V rokoch 1944–1945 pracoval ako asistent v ateliéri Josefa Sudka. Po vojne pracoval ako redaktor v rade časopisov. V rokoch 1956–1965 bol výtvarným redaktorom nakladateľstva Mladá fronta, v rokoch 1967–1968 v nakladateľstve Albatros. Venoval sa grafike (lept, suchá ihla), ilustrácii a grafickej úprave kníh. Upravil viac ako 500 kníh. Známe sú jeho portréty Josefa Sudka či Jana Zrzavého. V roku 1943 sa stal členom Umělecké besedy, v roku 1945 potom SČUG Hollar a Skupiny 29. augusta v Bratislave.