sk | cz

Břetislav Šebek

1925 Praha - 1998 Praha
Břetislav Šebek

*26. 3. 1925, Praha - +14. 3. 1998, Praha, grafik, maliar. V roku 1944 absolvoval Štátnu grafickú školu u profesorov Zdeňka Balaša, Karla Müllera a Jozefa Solara. V rokoch 1944–1950 študoval na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe u profesorov Františka Tichého, Aloisa Fišárka a Antonína Pelca. Bol zamestnaný v barrandovskom filmovom štúdiu ako odhadca, od roku 1953 do roku 1985 bol výtvarníkom propagačného oddelenia ÚPF v Prahe a členom jej komisií. V roku 1952 sa stal členom Jednoty umelcov výtvarných v Prahe. V roku 1968 po vstupe vojsk do Československa odišiel s rodinou do Londýna, kde pracoval pri súkromnej reklamnej agentúre. V roku 1969 sa vrátil do Prahy, pokračoval vo svojom doterajšom zamestnaní a vo voľnom čase sa venoval ďalšej tvorbe, prevažne krajinomaľbe. V deväťdesiatych rokoch sa zameriaval najmä na obrazy veľkého formátu s apokalyptickými a eticky zameranými obsahmi, aj maľby kaligraficky abstraktného rázu. Zaoberal sa plagátovou tvorbou, knižnou a časopiseckou ilustráciou. Od roku 1997 má vo vodnom hrade v Budyni nad Ohří stálu výstavu obrazov z rokov 1960-1997. Podieľal sa tiež na kolektívnych výstavách napr.: Praha-1954, 1955, 1989, 1998; Karlove Vary – 1960, 1962 – 1964; Portugalsko – 1997; Austrália - 1997 ai Svojou tvorbou je zastúpený v zbierkach Umeleckopriemyselného múzea v Prahe, Mestskej galérii v Brne.