sk | cz

Adolf Chwala

1836 Praha - 1900 Viedeň

Študoval v krajinárskej škole Maxa Haushofera. V roku 1864 odišiel do Viedne. V rokoch 1885-1898 bol členom "Wiener Künstlerhaus". Vo svojich prácach postupne smeroval od romantických krajín k realistickej tvorbe. Prevažujúcim motívom jeho obrazov sú rieka a jazerá.