sk | cz

Václav Špála

1885 Žlunice u Nového Bydžova - 1946 Praha

Jeden z najvýznamnejších českých maliarov, grafikov a ilustrátorov. Pôvodne vyštudoval odbor umeleckého zámočníctva v Hradci Králové, neskôr absolvoval štúdium na Umelecko-priemyslovej škole v Prahe a následne v rokoch 1903 až 1908 i na Akadémii výtvarných umení. Bol členom Spolku výtvarných umelcov Mánes a v roku 1945 mu bol udelený titul národného umelca.