sk | cz

Madona s dieťaťom

penautor: Karol Ondreička (1898 Dubnica nad Váhom - 1961 Bratislava)

cathegoryKategória: Obraz

draží sa
Signované a datované vpravo dole. Rozmery s rámom: 124 x 128 cm. Obraz v minulosti, po jeho vzniku, osobne obdivoval významný slovenský rímsko – katolický kňaz, politik a vedúca osobnosť národného hnutia Andrej Hlinka. Dokonca bol osobným priateľom pôvodného majiteľa, ktorého aj zosobášil. "Madona s dieťaťomn” je vynikajúcou ukážkou pietistického ľudového žánru, ktorý tvorí významnú časť tvorby Karola Ondreičku. Rovnako, ako azda najznámejší maliarov obraz tohto typu "Madona slovenských hôr” (dnes žiaľ nezvestný), akcentuje patriachálnu idylickosť v polohe zvláštneho primitivizmu upomínajúceho, podľa dobovej kritiky, Chavannesa a Hodlera. "Madona slovenských hôr" z roku 1928 bola pôvodne zamýšľaná ako nástenná maľba a odtiaľ možno plynuli takéto porovnania. Ondreičkovo spojenie biblického motívu a slovenskej horskej krajiny má však širší význam, než aby bolo len ďalším dôkazom tendenčnej symboliky tejto línie našej novodobej maľby. Je dokladom pretrvávania presvedčenia o nevyhnutnosti obohatenia domácej, národne predchnutej maľby, vzormi klasického európskeho maliarstva. Ondreička sa celkom jednoznačne priklonil k tomuto konzervatívnemu názoru. Podporila ho v ňom i skúsenosť talianskej študijnej cesty roku 1925, ktorá ho inšpirovala k rozšíreniu tradičného ikonografického arzenálu poučením na talianskom quattrocente. Vyšli mu z toho nielen obrazové selanky poľovníckych výjavov, ale aj mnohofigurálne žánre zo života lesných robotníkov, ktorých idylickosť je popieraná nezámerne karikujúcou, geometrizujúcou štylizáciou figurálneho tvaru (Pytliaci, 1928; Obed drevorubača, 1935; Drevorubači, 1942). Už len vzdialene pripominajú Ondreičkove začiatky, teda obrazy z obdobia jeho pobytu v Kláštore pod Znievom (Dedina, 1932; Zima, 1932; Cigánsky pohreb, 1933; Z pohrebu, 1931; Obed drevorubača, 1932; Zvážanie dreva, 1934), ktorým tesne prechádzali zemité, často satirickým nadhľadom predznačené žánrové maľby (Zbojnícky chodníček, 1928; Pytliaci, 1928; Na prievoze, 1928; Trafila kosa na kameň, 1930). Táto Ondreičkova síce krátka, ale neobyčajne silná expresívna perióda očividne dáva jeho maľbu do súvisu so sociálnym žánrom Weinera, Flacheho, Ruttkaya, ale aj anacionálnym panteizmom Palugyaya, či Gwerka (zdroj: Soga).
Datovanie: 1934 Technika: olej Rozmery: 109 x 113 Signatura:
Aktuálna cena: 21 000 Kč
Vyvolávacia cena: 10 000 Kč
Príjem limitov do: 3d 3h 10m 44s

Písomné limity a registrácia k telefonickej dražbe môže odosielať iba prihlásený uživateľ.