sk | cz

Ladislav Čierny

Ladislav Čierny

Žilinský umelecký fotograf Ing. Ladislav Čierny, CSc., rytier a člen Európskeho vinného rytierského stavu EVIRS, nie je umeleckému a fotografickému publiku neznámy. Svojský umelec, fotograf, člen Slovenskej federácie fotografov – člen FIAP, bývalý člen a stály priateľ Foto klubu Obzor v Žiline, vystavoval v rámci fotografického zoskupenia Lux Collegium a prezentoval svoju tvorbu doma a v zahraničí. Jeho práce mohli návštevníci v Slovenskej republike obdivovať na individuálnych a kolektívnych výstavách v Žiline, Nových Zámkoch, Prievidzi, ale aj v Bratislave, Martine, ale aj v Českej republike a Rakúsku. V roku 2011 vystavoval cyklus talianske Benátky v Severnom paláci hradu Strečno a súbor venovaný ľudovej architektúre Čičmian v Radenovom dome. V roku 2013 prekvapil priateľov umenia autorskou výstavou impresií v Sobášnom paláci v Bytči spôsobom, aký sa na Slovensku ani vo svete často nevidí. V lete 2014 sa uskutočnila v Makovického dome v Žiline vernisáž výstavy impresionistických fotografií, ktorú organizoval Žilinský samosprávny kraj a Krajské kultúrne stredisko v Žiline. V prvom štvrťroku 2015 sa uskutočnila na pôde úradu Žilinského samostatného kraja jubilejná výstava autora zameraná na 50 rokov tvorby. V druhom štvrťroku 2015 bola v rámci Bytčianskych dní autorská výstava v sobášnej sieni Renesančného kaštieľa v Bytči. Laco Čierny sa venuje fotografii už 50 rokov. Po roku 1970 sprístupnil fotografom na Hornej Nitre svoje vedomosti v oblasti špeciálnych fotografických techník. Pre uplatnenie techník fotografickej manipulácie s obrazom dozreli podmienky s nástupom digitálnych fotoaparátov. Roky 2000 až 2005 boli pre autora obdobím hľadania vlastného fotografického videnia spôsobom tzv. cyber-fotografie, ktorá sama o sebe nepredstavuje samostatný výtvarný výraz, ale je vedecky podloženou formou výtvarného videnia na báze digitálnej techniky. Obrazy z tohto obdobia boli prezentované na mnohých výstavách.