sk | cz

Na paši (publikované)

penautor: Gustáv Mallý (1879 Viedeň - 1952 Bratislava)

cathegoryKategória: Obrazy

Signované vpravo dole. Rozmery s rámom: 67 x 87,5 cm. Dielo publikované v knihe: Abelovský, J., Bajcurová, K.: Zbierka Bohumila Hanzela. Trenčín 2012, strana 117. Dielo overili: Ján Abelovský a Katarína Bajcurová. Referencia: Soga, 112. aukcia, 24. 9. 2013, číslo položky: 97. Dielo ”NA PAŠI” pochádza z veľmi dôležitého, prelomového obdobia tvorby Gustáva Mallého rokov 1923-29. Už v začiatku tohto obdobia si vypracoval príznačný, nezameniteľný štýl postavený na zvláštnej súhre klasickej obrysovej kresby a modernejšej štetcovej kresby farbou. Razantne vyčlenené, úsečne štylizované tvary figúr a prírodných predmetov sú "obtekané" pruhovitými štetcovými ťahmi, pretvárajúcimi všedný, nesymbolický motív do jeho maliarsky svojprávnej obrazovej obmeny (Krajina s domami, okolo 1923; Dve matky, okolo 1923; Kravy na paši, okolo 1923; Z paše -- Kravy, okolo 1924; Veľké okopávačky, okolo 1924; Z kostola, 1925; Gajdoš, okolo 1927). No až roku 1924 Mallý vniesol do tohto princípu nový, dynamizujúci moment. Široký štetcový ťah, ktorý doteraz prináležal "skutočnosti", kopíroval jej reálne tvary, sa priemeňa na tuhý zväzok expresívne načrtnutých čiar a nadradzuje sa nad obrazové predmety. Už ich neopisuje, ale sú z týchto vyčiarovaných plôch zložené. Spôsob zostavovania obrazových atribútov je pritom prísne uvážený, racionalizovaný potrebou celkového dynamického vyznenia obrazovej kompozície a nie ľpením na indivividuálnej neopakovateľnosti zobrazovanej figúry, krajiny, žánrového výjavu (Podtatranský motív -- Váh vo Važci, okolo 1923; Motív z Važca, okolo 1924; Vlastná podobizeň, okolo 1924; Dedinská matka s dieťaťom, okolo 1926; Leto, 1926--1928; Odpočívajúce kravy, okolo 1929)

Technika: olej
Rozmery: 48,5 x 68,5 cm

Aktuálna cena: 9 000 EUR
Vyvolávacia cena: 9 000 EUR

Písomné limity a registrácia k telefonickej dražbe môže odosielať iba prihlásený uživateľ.