sk | cz

Snímanie z kríža

penautor: Elemír Halász-Hradil (1873 Miskolc - 1948 Košice)

cathegoryKategória: Obrazy

Celkové rozmery: 120,5 x 86 cm. Značené vpravo dole "Halász-Hradil Elemír". Dielo publikované. Referencia: SOGA, 108. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností, 4. 12. 2012. "SNÍMANIE Z KRÍŽA" je reprezentačným dielom košického maliara Eleméra Halásza-Hradila. Počas krátkeho parížskeho pobytu s oneskorením spoznal "nové" umenie a najmä v období rokov 1906-e1913 váhal medzi luminizmom, impresionizmom a secesným dekorativizmom (Hlava starca, 1906; Stohy na slnci, 1907; Slnečný dvor s koňmi, 1908; Na trhu, 1910; Sedliacke dievča v záhrade -- Odpočinok, 1910; Hlava dedinčanky, 1911; Pohľad na Ťahanovce, 1912; Ryšavý chlapec, 1912; Chlapec s ryšavými vlasmi, 1912; Hlava dievčaťa, 1913; Cigánsky ples, 1913). Halászov impresionizmus zostal však i v najradikálnejších prejavoch váhavý a tým aj dobovo veľmi príznačný. Stredoeurópsky genius loci tu totiž - podobne ako u Mednyánszkeho -- spôsobil nechuť k modernistickej svojprávnosti obrazu. Maliarske dielo predsa musí vypovedať nielen opticky, ale i filozoficky! Preto sa i do dôsledkov nepochopené impresionistické postupy uplatňujú v Halászovom maliarstve v celkom obrátenej funkcii. Nie ako poukaz na dojmové kvality optickej krásy modelu, ale ako nosič symbolických odkazov k "mimoobrazovej" skutočnosti. (SOGA, 108. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností, 4. 12. 2012)

Datovanie: okolo 1910
Technika: olej
Rozmery: 102,5 x 69 cm

Aktuálna cena: 5 500 EUR
Vyvolávacia cena: 5 500 EUR

Písomné limity a registrácia k telefonickej dražbe môže odosielať iba prihlásený uživateľ.