sk | cz

Lucia Dunaj

1996
Lucia Dunaj

Práca autorky sa zameriava na filistra (filisterský – zaostalý, konzervatívny, obmedzený, s plytkým životným cieľom) a jeho enormný výskyt v ľudskej spoločnosti, ktorý je neblaho pôsobiaci na mentálne zdravie vnímavého jednotlivca "obdareného" rozumom. Séria malieb s názvom "Svätý Filister" pozvoľne nadväzuje na predošlý cyklus prác (Filisterské jadrá). Boli to počiatky abstrahovania figúry (filistra), do neforemného zhluku niečoho, čo postráda všetko ľudské. Tieto útvary miestami pripomínajú veľmi jednoduchý mikrobiálny život, ktorý je v konečnom dôsledku schopný množiť sa, prijímať potravu a vylučovať, čiže vykonávať všetko to, čo tieto kritizované indivíduá. Filisterské útvary sa vzájomné dotýkajú, prelínajú, prepájajú a vytvárajú kompozície, zhluky, akoby spoločenské strety v bližšie neurčitom priestore. Väčšinou sú veľmi jednoducho až ledabolo natreté, obvykle v tenkých vrstvách. Forma komponovaných tvarov bola hľadaná intuitívne a nenásilne. Stále je tam však citeľný náznak akéhosi archetypálneho zobrazovania a štylizácie tela spred niekoľkých rokov. Prívlastok "svätý" bol filistrovi po krátkej úvahe ponechaný z jednoduchého dôvodu. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o snahu kritizovať cirkev ako naivnú, hlúpu, spiatočnícku a s pochybným úsudkom. To však s témou nemá takmer žiadny súvis. Cieľom bolo poukázať na skoro náboženskú bázeň, ktorú filister v súčasnej dobe dostáva, a pripomenúť tak neatraktívne nastavenie spoločnosti. Inšpiráciou nebolo nič viac než strohá realita, každodennosť, stret s ľuďmi, médiá.