sk | cz

Daniela Krajčová

1955 Žilina
Daniela Krajčová

Akademicka maliarka Daniela Krajčová je všestrannou výtvarníčkou, ktorá má svoje postavenie na slovenskej výtvarnej scéne od sedemdesiatych rokov minulého storočia. Tvorí v oblasti kresby,maľby,keramickej plastiky a ilustrácie. Za svoju ilustračnú tvorbu získala v roku 2020 cenu Ľudovíta Fullu. V jej tvorbe prevažuje figurálna kompozícia,ale aj abstraktná a krajinomaľba. Dominantnými sú v jej obrazoch ľudské postavy, z ktorých sa občas stávajú postavy mytologické alebo biblické. Jej krajiny absorbujú abstraktné prvky a inšpiráciu vzdialenými krajinami. Slobodne kombinuje maliarske techniky, spája kresbu,maľbu, koláž či maľbu na sklo.