sk | cz

Elemír Halász-Hradil

1873 Miskolc - 1948 Košice

Narodil sa 18. 4. 1873 v Miskolci, zomrel 9. 12. 1948 v Košiciach. 1897-1901 študoval na súkromnej škole S. Hollósyho v Mníchove, 1902-3 na Académie Julian v Paríži (prof. Laurens). 1913-14 stáž v majstrovskej škole J. Benczúra v Budapešti. 1892-94 žil vo Viedni, 1895-1914 a od 1918 až do smrti v Košiciach. 1915-18 frontový maliar rakúsko-uhorskej armády. V Košiciach súkromne vyučoval maliarstvo (do roku 1938). K jeho žiakom patrili K. Bauer, B. Kontuly, J. Kmetty, J. Fabíni, J. Grotkovský, J. Kollár, J. Bukovinský a ďalší. Aktívne sa angažoval v činnosti výtvarného odboru košickej Kazinczyho spoločnosti (1924-35 predseda). Samostatné výstavy mal len v Košiciach - (1902 s E. Lengyelom-Reinfussom, 1909, 1912 s Ľ. Csordákom, 1920, 1929 s Jasuschom a Kieselbachom).