sk | cz

František Myslivec

1890 Brno - 1965 Brno

Maliar, grafik a ilustrátor, bol žiakom Umelecko priemyselnej školy v Prahe u profesora Maška a v rokoch 1914 - 1921 u profesora Pirnera na Akadémii výtvarných umení v Prahe, usporadúval študijné cesty po Taliansku, Juhoslávii alebo Paríži, venoval sa grafike aj figurálnej maľbe, ale základom jeho tvorby bola krajina, ktorú zachytával v postimpresionistickom duchu, bol úzko spojený s mestom Brnom, portrétoval významných občanov, v medzivojnovom období v Brne opakovane vystavoval a bol tiež autorom nového mestského znaku z roku 1934