sk | cz

Bohuš Záboj-Kuľhavý

1937 Závažná Poruba - 2023 Bratislava
Bohuš Záboj-Kuľhavý

V polovici 50. rokov odišiel do Martina, kde študoval súkromne u zakladateľa moderného slovenského prejavu v maľbe Martina Benku. Do sveta výtvarného umenia vstúpil začiatkom 60. rokov v Martine v okruhu výtvarníkov známych ako Skupina Mikuláša Galandu. V roku 1963 tu usporiadal prvú samostatnú výstavu v Slovenskom národnom múzeu. V rovnakom roku reprezentoval slovenské výtvarné umenie na výstave Súčasné slovenské výtvarné umenie v Prahe.