sk | cz

Zdeněk Sýkora

1920 Louny - 2011 Louny
Zdeněk Sýkora

Zdeněk Sýkora už na začiatku šesťdesiatych rokov ako jeden z prvých na svete zapojil do prípravy umeleckého diela počítač. Hoci pracoval so systémami, programami alebo náhodnosťou, zostal maliarom: originálnym spôsobom sa zaoberal tvarmi, farbami a ich vzájomnými vzťahmi. Zdroj-www.zdeneksykora.cz