sk | cz

Josef Multrus

1898 Královské Vinohrady - 1957 Praha
Josef Multrus

Študoval u prof. J. Bendu na umeleckopriemyslovej škole v Prahe, potom na akédemii výtvarného umenia v Prahe, kde bol žiakom prof. V. Nechlebu. V jeho žánroch je badateľný obdiv pe starých majstrov. Multrus je v kompozícii zložitejší, tóny jeho farieb sú kalnejšie, šedivé a hnedé.