sk | cz

Zdeněk Sklenář

1910 - 1986

Špičkový český maliar, grafik, pedagóg, typograf a ilustrátor. Výtvarné umenie vyštudoval na Umelecko-priemyslovej škole v Prahe u profesora Zdeňka Kratochvíla. V roku 1943 sa stal členom významného Spolku výtvarných umelcov Mánes. Prvú samostatnú výstavu mal v roku 1946 v Topičovom salóne v Prahe, a ešte v tom istom roku sa zúčastnil na putovnej výstave s názvom Mladé československé umenie v Paríži. Od roku 1945 pôsobil ako pedagóg na pražskej UMPRUM, kde sa v roku 1968 stal aj profesorom. Podstatnú časť svojej tvorby venoval grafike. Veľký vplyv na jeho umelecké napredovanie mala návšteva činy v roku 1955, kde sa podrobnejšie zoznámil s čínskou kaligrafiou. Kaligrafické prvky resp. písmo často využíva vo svojich prepracovaných grafikách. Okrem maľby a grafiky sa Zdeněk Sklenář intenzívne venoval aj knižnej ilustrácii, za ktorú mu bolo udelených viacero významných ocenení doma i v zahraničí.