sk | cz

Eduard Světlík

1903 Přerov - 1970 Kroměříž

Vyštudoval učiteľský ústav v Kroměříži. Učil na všeobecných školách v Trávnika a Šelešovice a na meštianskych školách v Hulíne a v Kroměříži. Od roku 1936 navštevoval ako žiak profesora Otakara Nejedlého Akadémii výtvarných umení v Prahe. Namaľoval niekoľko obrazov pre sporiteľne mesta Kroměříž (Dvůr v starom pivovare, Domy na Riegrovej námestí, Husovo námestie, Hulínská cesty). V polovici tridsiatych rokov dvadsiateho storočia si podľa návrhu architekta Jozefa poláska postavil vilu v Březinová ulici v Kroměříži. V roku 1939 usporiadal v Kroměříži zaujímavú výstavu na tému "Miznúce a rastúce Kroměříž". Maľoval hlavne krajiny (jeho inšpiráciou bola vodné diela a Beskydy), ale aj figurálne kompozície a zátišia.