sk | cz

Miloslav Holý

1897 Praha - 1974 Praha
Miloslav  Holý

Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe u Jana Preisler, Vlaha Bukovca, Jakuba Obrovského a v grafickej špeciálke u Maxa Švabinského. Spolu s Karlom Holan, pravoslávie Kotík a sochárom Karlom Kotrba vytvoril v roku 1925 skupinu Ho Ho Ko Ko, tiež nazývanú Sociálna skupina. V rokoch 1927 - 1930 a 1939 - 1949 bol členom SVU Mánes. Bol tiež členom Umeleckej besedy a SČUG Hollar. V rokoch 1947 - 1958 bol profesorom a v rokoch 1950 - 1954 rektorom Akadémie výtvarných umení. Bol nositeľom titulu zaslúžilý umelec z roku 1964 a vyznamenanie Rad práce z roku 1967. Jeho dielo charakterizuje celoživotné príklon k expresionizmu. V dvadsiatych rokoch bol kolorista, neskôr tvoril dynamické, pastózne krajiny. S obľubou maľoval výjavy z periférie, ale bol tiež vynikajúcim a osobitým krajinárov.