sk | cz

Andrej (Andrejovič) Kocka

1911 Užhorod - 1987 Užhorod

Malia, pedagóg, grafi. Používané mená v literatúre: Andrej Kocka, Andrij Andrijovyč Kocka, Andriy Kotska. Maliar z podkarpatskej Ukrajiny, Andrej Andrejovič Kocka je jedným z plejády maliarov Podkarpatskej Rusi, ktorí dlhodobo dosahujú na stredoeurópskom trhu s výtvarným umením pozoruhodné obchodné výsledky. Narodil v roku 1911 na Ukrajine.Výtvarné vzdelanie získal na Užhorodskej škole maľovania u Jozefa Bokšaya a Vojtecha Erdélyiho (v rokoch 1927 – 1931). Neskôr absolvoval Akadémiu výtvarného umenia v Ríme (prof. Ferracia). Bol národným umelcom Ukrajiny.