sk | cz

Ivan Štubňa

1926 Hiadeľ - 1994 Martin

Bol slovenský grafik, výtvarník, výtvarný redaktor. Študoval na Učiteľskej akadémii v Banskej Bystrici (1940 – 1944). Žil a tvoril v Martine. Nadviazal na národné tradície slovenského výtvarného umenia a na ľudový prejav. Autor portrétov, diel z prostredia dediny a prírody. Venoval sa aj monumentálnym prácam v architektúre. Patril k zakladajúcim členom Skupina Mikuláša Galandu