sk | cz

Oskar Schmidt

1908 Litoměřice - 1982

Český maliar, ktorý pri tvorbe využíval predovšetkým techniku akvarelu a podstatnú časť jeho diela tvorili detailne obrazy Prahy a iných českých miest.