sk | cz

Ignác Bizmayer

1922 Košolná - 2019 Modra
Ignác Bizmayer

Ignác Bizmayer (* 20. apríl 1922, Košolná – † 15. august 2019, Modra bol slovenský keramikár, národný umelec a držiteľ štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti výtvarného umenia a figurálnej tvorby. Vyrastal na habánskom dvore v obci Košolná. V detstve sa stretol s moravským keramikárom a znalcom habánskej fajansy Heřmanom Lansfeldom, učil sa v Keramickej škole v Modre, ako majster pôsobil v "Slovenskej ľudovej majolike" a od roku 1957 sa venuje vlastnej keramickej tvorbe. Žil a tvoril vo svojom ateliéri v Modre-Harmónii. Vo svojom diele sa sústredil na figurálnu tvorbu, keramickú plastiku, úžitkovú dekoratívnu keramiku. Vychádzal z ľudového umenia, obnovoval habánsku keramickú tradíciu. V jeho umeleckej tvorbe možno vidieť život, prácu, zvyky, obrady slovenského ľudu. Stvárnil postavy muzikantov, remeselníkov, svätcov, vinohradníkov, tanečníkov. Medzi najznámejšie diela patrí cyklus "Vinohradnícky rok" z rokov 1954 – 1958 a "Vinohradnícka lajtra" z roku 1986. Jeho práce sú vystavené v "Múzeu Ľudovíta Štúra" v Modre a v Galérii Ignáca Bizmayera nachádzajúcej sa v modranskej rotundovej bašte. V roku 1998 vznikol v rámci cyklu Portréty dokumentárny film Ignác Bizmayer (STV 1998, scenár Ľubomír Stanček, réžia Fedor Bartko).