sk | cz

Bohumil Stanislav Urban

1903 Kostelec nad Labem - 1997 Praha
Bohumil Stanislav Urban

Narodil se 20. 12. 1903 v Kostelci nad Labem a zemrel v roku 1997. Maliar a spisovateľv Prahe. Bol žiakom pražskej Akademie výtvarného umenia u profesorov Obrovského, Krattnera a Thieleho. Študoval vo Francúzsku, Nemecku, Belgicku, Taliansku a Juhoslávii. Vo svojej tvorbe prešiel z realismu cez kubizmus a napokon sa vrátil k novému realizmu.