sk | cz

Ludmila Melková Ondrušová

1897 Opava - 1955

Ludmila Melková Ondrušová takmer zabudnutá česká výtvarníčka, ilustrátorka a grafička sa narodila 22. 4. 1897 v Opave (Česká republika). Študovala na UMPRUM (Vysoká škola uměleckoprůmyslová) v Prahe a u Vratislava Nechlebu na AVU (Akademie výtvarných umění) v Prahe. Maľovala portréty, figurálne kompozície a krajiny. Pravidelne vystavovala so svojím manželom Jaroslavom Melkom. Zastúpená je v zbierkach Galerie hlavního města v Prahe, Slezského zemského muzea v Opave a iných. Okrem domácich výstav najmä v Prahe vystavovala aj v zahraničí – Paríž a Benátky (1925). Výtvarníčka zomrela v roku 1955.