sk | cz

Bazil Vestenický

V rodine Vestenických sa výtvarné nadanie dedilo. Maľoval jeho dedo a tiež aj jeho starší brat aj otec. Ten aj urobil prijímacie skúšky na pražskej akadémii výtvarných umení, ale nemohol si dovoliť študovať. Najväčším príkladom Bazilovi však bol jeho o 17 rokov starší brat Vladimír Vestenický, akademický maliar, dodnes uznávaný krajinkár. Zomrel v roku 1979. B. Vestenický sa rozhodol v jeho diele pokračovať.