sk | cz

Ladislav Mednyánszky

1852 Beckov - 1919 Viedeň
Ladislav Mednyánszky

Ladislav Medňanský (Mednyánszky László), barón Ladislav Medňanský, príp. Ladislav Mednyánszky bol uhorský maliar maďarského pôvodu, stúpenec barbizonskej školy a impresionizmu. Krajinár európskeho významu, ktorý mal ateliér aj na parížskom Montmartri a neskôr vo Viedni. Dátum a miesto narodenia: 23. apríla 1852, Beckov, Uhorsko (Slovensko). Dátum úmrtia: 17. apríla 1919, Viedeň, Rakúsko.