sk | cz

Vincent Bánsághi

1881 Resita - 1960 Chľaba

Príp. Vincze Bánsághi, Vincent Steinacher, Vincze Bánsági, Vincenc Bánsági. Vincent Bánsághi (vlastným menom Steinacher) sa narodil 27. 12. 1881 v Resite (Rumunsko), zomrel 27. 3. 1960 v Chľabe. Po štúdiách v Budapešti a v Paríži sa trvalo usadil Chľabe pri sútoku Dunaja a Ipľa. Z tejto oblasti čerpal aj námety pre svoje plenéry, v ktorých uprednostňoval nie radikálnu škvrnovitú techniku a priame denné svetlo, ale skôr preduchovnelú štylizáciu farebnej kompozície a svetelnú zádumčivosť, ktoré mu poskytovali najmä nostalgické predlohy zimných krajín. Bansághi ako jeden z mála našich predprevratových krajinárov o sebe jednoznačne priznával, že sa pridŕža klasického impresionizmu. V skutočnosti však kládol dôraz skôr na prídomok "klasický", ktorý bol v Bánsaghiho prípade synonymom výtvarnej umiernenosti, štýlovej uhladenosti, akejsi "predsecesnej" dekoratívnosti. Z literatúry: Váross, M.: Slovenské výtvarné umenie 1918-1948. Bratislava 1960, s. 44-45.