sk | cz

Elena Haberernová

1908 Banská Bystrica - 1998 Bratislava

Elena Haberernová-Bellušová bola slovenská sochárka, maliarka, ilustrátorka, grafička, portrétistka a monumentalistka. V rokoch 1940-44 študovala na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (prof. Benka, Mudroch, Mallý, Schurmann). V povojnovom výtvarnom dianí vynikla predovšetkým ako monumentalistka: tvorila mozaiky, reliéfy i plastické diela. Tvorila hlavne v Bratislave.