sk | cz

Jaroslav Vodrážka

1894 Karlín, Rakúsko-Uhorsko - 1984 Praha
Jaroslav Vodrážka

Významný český maliar, grafik a ilustrátor. Patrí k priekopníkom detskej knižnej ilustrácie. Po vzniku Slovenského štátu v roku 1939 sa musel Vodrážka s rodinou preťahovať do Prahy, kde pôsobil ako stredoškolský profesor na štátnej grafickej škole a strednej škole umeleckého priemyslu. Aj keď žil v Prahe stále intenzívne spolupracoval so slovenskými vydavateľstvami. Výsledkom tejto spolupráce bolo tridsať kníh, ktoré po roku 1945 ilustroval. Vodrážka je tiež uznávaným autorom úžitkovej grafiky, a to predovšetkým exlibrisov, ale navrhoval aj plagáty, či pohľadnice. Jeho láska k prírode sa zas odrážala v realistickej krajinomaľbe. Jaroslav Vodrážka za svoju ilustračnú tvorbu získal cenu Fraňa Kráľa.