sk | cz

Martin Djuračka

1946 Bratislava

Vyštudoval Fakultu architektúry na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Kresbou a maľbou sa zaoberal už od detstva. Pochádza z rodiny popredného slovenského maliara a grafika Antona Djuračku, známeho i z nezabudnuteľných kresieb a grafík slovenských hradov a zámkov. Umelecké prostredie, v ktorom Martin Djuračka vyrastal malo vplyv na jeho celoživotné smerovanie. Maľba ako taká sa stala pevnou súčasťou jeho života. Od šesťdesiatych rokov sa takmer výlučne venuje výtvarnej tvorbe. V jeho dielach výrazne prevažuje krajinomaľba, no venuje sa i zátišiu a portrétu. Maľuje a tvorí prevažne v plenéri. Námety čerpá najmä z klenotnice prírodných krás našej krajiny