sk | cz

Stanislav Lolek

1879 Palonín - 1936 Uherské Hradiště
Stanislav Lolek

Stanislav Lolek bol český maliar, ilustrátor a umelec komiksov, ktorý sa preslávil najmä ilustráciami v sériovej novele Liška Bystrouška. Študoval na pražskej Alademii u profesora J. Mařák. A potom išiel ďalej študovať do Prahe, neskôr vyštudoval grafiku v bavorskom Mníchove. Bol členom Mánesa a Klubu priateľov umenia v Brne, neskôr v roku 1907 spoluzakladateľ Združenia výtvarných umelcov moravských. Od náladové krajinomaľby prešiel pozvoľna po roku 1905 k impresionizmu. Maľoval predovšetkým krajinu a zvieratá. V roku 1920 na podklade jeho kresieb začal spisovateľ Rudolf Těsnohlídek v Lidových novinách zverejňovať svoju bájku pre deti Liška Bystrouška a hudobný skladateľ Leoš Janáček potom na podklade tohto literárneho diela napísal hudbu a libreto k svojej opere Príhody líšky Bystroušky.