sk | cz

Rita Koszorús

1989
Rita Koszorús

Rita Koszorús beria posolstvo umenia čím ďalej tým zodpovednejšie, paradoxne viac hravo. Počas uplynulých rokov jej tvorba sa začala uberať smerom k abstrakcii. Abstrakcia predstavuje slobodu pravidiel. Je úprimná, ale aj špekulatívna. Inšpiruje ju absurdnosť každodenností. Situácie a súvislosti, ktoré vzniknú náhodne, alebo z času na čas sa stane ich režisérkou. Venuje sa témam identity, kolektívnej identity, identity a pozície maľby v umení a analýze času. Aktuálne reflektuje na obdobie modernizmu a pracuje s pocitom nostalgie. Vytvára presahy medzi starým a novým, medzi prírodou a mestom, medzi minulosťou a prítomnosťou. Venuje sa maľbe, koláži, videu, akčnému umeniu. OCENENIA: 2019 Maľba - Cena Nadácie VÚB za maľbu pre mladých umelcov / finalista / SK / 2015 Maľba - Cena Nadácie VÚB za maľbu pre mladých umelcov / finalista / SK / Anonymný projekt, Brody ArtYard, Art Market Budapest / HU /