sk | cz

Zuzana Čížková

1982 Praha
Zuzana Čížková

Čížková Zuzana Klára je absolventkou Vysokej školy umelecko-priemyslovej v Prahe, študovala v ateliéri Kurta Gebauera. Svoje diela vystavovala na mnohých prestížnych miestach v ČR i v zahraničí, napríklad v Prezidentskej galérii v Bruseli, v Pražskom Karlíne, v Grand Palace v Paríži a na ďalších prestížnych parížskych výstavách, dvakrát v Kráľovskej záhrade Pražského hradu. V zahraničí sa vždy prezentovala predovšetkým obrazmi. Získala niekoľko výtvarných ocenení a jej sochárske realizácie môžeme vidieť v Prahe 9 (3 kamenné madony Madonino tajomstvo) i v Prahe 5 (reliéf Nápis znakovou rečou), v Brandýse nad Labem, v Poděbradoch a v iných mestách v Česku. Menšími dielami, najmä obrazmi s komornými plastikami je zastúpená v súkromných i štátnych zbierkach v ČR i zahraničí. V priebehu rokov ju nepriaznivé okolnosti zaviedli od ťažkopádneho kameňa ku krehkým a lietajúcim motívom vyjadreným maľbou. Vo svojej, na prvý pohľad pozitívnej, tvorbe sa zaoberá otázkami súčasného životného štýlu v Európe na prelome storočí s premenou duchovného života na technický pokrok (cyklus obrazov Výlety N1 a 2) zároveň honbou ľudí za dokonalosťou i premenou krajiny (cykly obrazov Roboti, Romantická krajina 21. storočia). Posledné roky Zuzaninej tvorby i osobného života zaznamenala Česká televízia vo svojom dokumentárnom filme "Ještě hořím?" - maliarka a sochárka Zuzana Čížková (réžia MgA. Hana Pinkavová). V minulosti bol odvysielaný aj dokument "Kamenosochářka Zuzana Čížková, či štyri dokumenty v Televíznom klube nepočujúcich o jej výtvarnej práci s motívom rúk.