sk | cz

Robert Brun

1948 Žilina
Robert Brun

Róbert Brun sa venuje maľbe, grafike, ilustrácií, tvorbe poštových známok, výtvarným riešeniam v architektúre a pedagogickej činnosti. Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v rokoch 1966 – 1972 na oddelení knižnej grafiky a ilustrácie u prof. Vincenta Hložníka a v poslednom ročníku u prof. A. Brunovského. Vytvoril ilustrácie pre viac než 60 kníh, z ktorých mnohé získali ocenenia aj na medzinárodných súťažiach: BIB v Bratislave (Zlaté jablko 1987), IBA v Lipsku. Patrí mu množstvo uznaní v súťaži Najkrajšia kniha roka. Najvyššie slovenské ocenenie za ilustrácie pre deti, Cenu Ľudovíta Fullu, získal v roku 1989. Žije a tvorí v Žiline. Od roku 2003 vedie ateliér grafiky na Akadémii umení v Banskej Bystrici.? A v roku 2004 získal vedecko – pedagogický titul docent na VŠVU v Bratislave. Vrchol jeho ilustrátorskej tvorby spadá do 70. – 90. rokov 20. storočia, kedy vytvoril technicky jedinečné diela, pripomínajúce pohľad cez kaleidoskop, ktorý rozkladá obrazce – tváre a telá hrdinov príbehov – na stovky geometricky presných fragmentov. Tvorí netradičnými, málo používanými technikami, vyžadujúcimi presnosť, aj kalkul (napríklad airbrush, tzv. americká retuš, maľba miniatúrnou striekacou pištoľou, v ktorej sa farba mieša so vzduchom). Od roku 1990 sa venuje grafickej tvorbe len sporadicky, koncentruje sa na kresbu, známkovú tvorbu a najmä maľbu. Vo svojej grafickej tvorbe používa predovšetkým mezzotintu, lept a suchú ihlu, pomocou ktorých dosahuje hĺbku tmavých odtieňov. Pomocou jasných kontrastov necháva vyniknúť dominantný motív na jednofarebnom pozadí. Ďalšie ocenenia: 1979, 1981, 1984, 1986, 1989 – Čestné uznanie, Najkrajšia kniha Československa 1989 – Bronzová medaila I.B.A., Lipsko 1989 – Cena Ľ. Fullu Bratislava 1993 – Grand Prix , 1.Medzinárodné bienále grafiky, Maastricht, Holandsko 1998 – Cena , Inter – contact – graphic, Praha, ČR 2000 – 1. cena Miniprint international Cadaques, Španielsko 2008, 20010 - Najkrajšia kniha Slovenska