sk | cz

Roman Křelina

1966 Vrchlabí
Roman Křelina

Roman Křelina sa narodil v roku 1966 vo Vrchlabí. Momentálne žije a tvorí v malej dedine Orasín v Krušných horách na severe Čiech, kde sa inšpiruje prírodou. Svojimi dejovými obrazmi rozpráva príbehy ako reálne, tak i vymyslené. Maľbou nehľadá technickú dokonalosť detailov, ale autentický zážitok maľby, vnútorného motivátora a radosť z tvorby. Expresívny hrou a spontánnym nanášaním farieb silnými ťahmi štetcov túži zažať požiar zmyslov v duši diváka. Námety svojich obrazov často líčim zvieratá vo zvláštnom vzťahu k človeku. Má stálu výtvarnú a výstavnú činnosť v oblasti maľby, sochárstva a grafiky. Pre svoju priestorovú tvorbu využíva prevažne drevo, kameň, kov a šamot. Zúčastňuje sa tvorivých sympózií a pravidelne vystavuje. Zastúpenie má v súkromných zbierkach v Česku i v zahraničí. 1980 -84 štúdium SPŠ stavebnej v Děčíne 1984 -89 štúdium výtvarnej katedry Pedagogickej fakulty Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem u profesorov Proška a Bartůňka 1986 študijná stáž v Ruskom Volgograde 1989-2005 výtvarný pedagóg na umeleckej škole v Jirkově od 2008 kurátor výstav Galéria Lurago a Galéria Špejchar v Chomutove