sk | cz

Michael Luzsicza

1996 Nové Zámky
Michael Luzsicza

Michael Luzsicza je súčasný vizuálny umelec narodený v roku 1996 v Nových Zámkoch, patrí do najmladšej generácie autorov na Slovensku. Autor sa v jeho rannej tvorbe zameriaval prevažne na problematiky mentálneho cestovania časom, pozitívnej regresie a spomienok, ktoré zachytával v podobe naratívnej figurálnej maľby. Jeho aktuálna tvorba pracuje s figurálnou maľbou, v ktorej si apropriuje a cituje súčasnú vizuálnu popkultúru a mieša ju s prvkami pornografie. Jeho tvorba je zvyčajne zhrnutá do média olejomaľby na plátne s občasným prechodom do umenia neokonceptuálnej inštalácie a performancie. V súčasnosti študuje voľné výtvarné umenie na Akadémii umení v Banskej Bystrici v ateliéri START UP pod vedením doc. Mgr. art. Jána Triašku, ArtD.